Alimenty na dziecko od rodziców byłego partnera – czy to możliwe?


Zostając rodzicem świat człowieka zmienia się o 180 stopni. Wychowanie dziecka nie jest łatwe i wiąże się z dużymi kosztami. Obecnie można liczyć na socjale, ale jednak nie powinny one być traktowane jako główne źródło utrzymania. W końcu bycie rodzicem wiąże się z odpowiedzialnością. Jednak, jak to zwykle bywa, nie zawsze życie układa się tak jakby się tego oczekiwało i czasami życie zaskakuje rozpadem związku. I wtedy często dochodzi do konfliktu między byłymi już partnerami, szczególnie gdy jeden z nich ani myśli o płaceniu alimentów – co w takiej sytuacji można zrobić? Czy można podać rodziców byłego partnera o alimenty?

Podział kosztów utrzymania

Zasadniczo w naszym społeczeństwie nadal nader często uważa się, że to ojciec dziecka ma je utrzymywać w 100%. Dochodzi więc do tego, że matki składają wnioski o naprawdę wysokie alimenty na wspólne dziecko. W wielu przypadkach kwoty, które otrzymują są znaczenie niższe. Z czego to wynika? Oczywiście z tego, że zarówno matka jak i ojciec zobligowani są do utrzymania dziecka. Nie można więc uważać, że tylko ojciec ma ponosić koszty. Jednocześnie alimenty na dziecko mają być w 100% przeznaczone na dziecko, a to oznacza, że jego matka nie może pokrywać z nich swoich potrzeb. Jeżeli nie ma się z czego utrzymać, może starać się także o alimenty na siebie. Ale to czy je otrzyma zależy od tego, czy do rozwodu doszło z winy partnera. Kolejną przesłanką jest dobry status materialny byłego męża i problemy ze znalezieniem pracy. Jednocześnie nader często okazuje się, że ojcowie dzieci unikają płacenia alimentów. Dotyczy to nie tylko sytuacji, gdy zwyczajnie ich nie stać. Często nie płacą z powodu konfliktu z byłą partnerką bądź nie czują się odpowiedzialni. Na szczęście coraz częściej polskie prawo jest skuteczne i zwyczajnie ściga alimenciarzy. Co w takiej sytuacji może zrobić matka dziecka? Na pewno powinna udać się do adwokata. Kliknij kontakt do adwokata z Białegostoku, który pomoże znaleźć optymalne rozwiązanie.

Alimenty od dziadków – czy można się o nie starać

Istnieje możliwość otrzymania alimentów od dziadków, czyli rodziców partnera, który nie chce płacić i nie można namierzyć jego miejsca zamieszkania. W tym przypadku ma zastosowanie art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Otóż alimenty można otrzymać jeżeli zachodzi jedna z trzech przesłanek. Pierwszą z nich jest sytuacja, gdy jeden z rodziców zmarł, a drugi nie jest w stanie pokryć uzasadnionych potrzeb dziecka. Druga dotyczy sytuacji, gdy owszem rodzice żyją acz zobowiązany do płacenia alimentów rodzic tego nie robi i nie można nawiązać z nim kontaktu.. Trzecia przesłanka może dotyczyć sytuacji, gdy zobligowany do płacenie rodzic tego nie robi, bo uległ wypadkowi i nie jest w stanie. Tutaj jednak należy zastanowić się, czy takie postępowanie jest etyczne. Czy można żądać od dziadków tego, by łożyli na wnuki? Sytuacja nie jest jednoznaczna. Biorąc pod uwagę literę prawa, żądanie alimentów jest uzasadnione, ale biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie uwarunkowania społeczne w obrębie mezo grupy, to zapewne już nie.

Niedostatek po stronie powoda

Aby alimenty zostały przyznane musi zachodzić niedostatek po stronie powoda. A więc oznacza to, że matka nie jest w stania zapewnić mu wszystkich potrzeb. Jednak dotyczy to nie tylko wyżywienia czy ubrań. Otóż do uzasadnionych potrzeb należy też zapewnienie dziecku rozrywki, wakacji czy ferii. Jeżeli dziecko wykazuje zdolności językowe, to uzasadnioną potrzebą jest opłacenie kursów językowych.

Jak złożyć wniosek o alimenty od dziadków?

Na pewno na początek przyda się pomoc. Warto udać się do adwokata od spraw cywilnych. Pomoże on Wam złożyć pozew w Sądzie Rejonowym. Musi wykazać wtedy, że macie problem z pokryciem kosztów utrzymania dziecka Jednocześnie, aby otrzymać alimenty od dziadków, ich stan finansowy musi na to pozwalać. Jeżeli dziadkowie dysponują nieruchomościami, to trzeba dołączyć informacje na ich temat do wniosku. Wtedy istnieje większa szansa, że sędzia przychyli się do Waszego wniosku. Jeżeli jednak sytuacja materialna dziadków dziecka jest niezbyt dobra, to wniosek zostanie oddalony. Wtedy warto starać się o alimenty z funduszu alimentacyjnego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *